Solceller till företag

Solceller till företag är en ekonomisk och miljömässig investering. Solceller erbjuder möjligheten att minska elkostnaderna över året och därigenom öka självförsörjningsgraden, vilket ger en stabil ekonomi. Genom att producera egen el minskar företagets beroende av el ifrån det konventionella elnätet, vilket kan vara särskilt viktigt för verksamheter med hög elförbrukning.

1.

2.

3.

Betalar sig självt

Solpaneler är en investering som verkligen tål att jämföras i rent ekonomiska termer. Enligt ett räkneexempel ger en investering i solceller på ca 100 000 kronor en nettobesparing på 7 500 kronor per år i minskad elkostnad och avkastning av el som du sålt tillbaka till elnätet.

Grönt företagande

Många företag strävar efter en grönare och mer hållbar verksamhet, och det finns en ökad efterfrågan på miljövänliga lösningar. Investeringar i solenergi kan inte bara bidra till att förbättra företagets hållbarhetsprofil utan även ha positiva ekonomiska effekter.

Lönar sig inte att vänta

Solcellsinvesteringen har visat sig öka kraftigt i pris sedan 2 år tillbaks. Mycket på grund av pandemi och råvarubrist i värden med ökat intresse pga. elpriserna. De kunder som avvaktade för 2 år sedan har verkligen ångrat sig idag. Vi ser en dystrare framtid framåt och investeringen lönar sig alltid här och nu!

Fördelar med solceller för företag

Ekonomiska besparingar är inte de enda fördelarna med solceller för företag. Solceller fungerar också som en del av en positiv marknadsföringsstrategi. Genom att visa sitt engagemang för hållbarhet och miljövänliga energilösningar, kan företag vinna förtroende hos sina kunder och partners. Större företag kan även möta miljökrav och mål genom att inkludera solceller som en del i verksamheten.

Skattemässiga incitament för företag som investerar i solceller kan variera beroende på plats och lagstiftning. Vissa områden erbjuder skattelättnader eller incitament för att uppmuntra företag att anta förnybara energilösningar. Det är viktigt att konsultera med skatteexperter eller myndigheter för att ta reda på vilka fördelar som är tillgängliga för just er.

Boka rådgivning

Vi stöttar dig som företag till en fin och god investering med solceller. Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan!

Var levererar vi solceller?

Vi levererar solceller till företag och verksamheter i större delen av landet. Nedan hittar du en lista på städer vi är aktiva inom, skulle staden du befinner dig i inte finnas med får du gärna höra av dig så ser vi vad vi kan göra!