Batterilager företag

Effektivisera din energiförbrukning – företagsfördelar med batterilager

1.

2.

3.

Stödtjänst

Optimera din företags energieffektivitet med skräddarsydda stödtjänster och realisera betydande kostnadsbesparingar genom smart energihantering. Vi erbjuder lösningar som maximerar din fulla energipotential och säkerställer att varje enhet av energi används på ett effektivt sätt. Läs mer om stödtjänst här.

Peak Shaving

Eliminera dyra effekttoppar med vår Peak Shaving-lösning och sänk dina elkostnader betydligt. Optimal energihantering för ekonomisk framgång!

El-Arbitrage

Maximera din elinkomst genom smart El-arbitrage – köp lågt och sälj högt. Optimera din energiförbrukning för bättre ekonomi och hållbarhet!

Pixii Powershaper

Pixii PowerShaper2 är ett modulärt batterilagringsystem som anpassar sig efter dina behov. Det är utrustat med smarta funktioner som tidsförskjutning och toppskärning för att minska dina energikostnader, och det är fullt integrerat för att maximera nyttan av dina befintliga eller nya solpaneler. Nu kan du delta på flexibilitetsmarknaden och skapa nya intäktsströmmar.

Ja absolut, dels kan du köpa batteri för att stötta elnätet och se det som ren investering med god avkastning eller till exempel kapa effekttoppar som ofta kan bli väldigt dyra.

Du kan använda ett batteri till olika ändamål beroende på verksamhet. Du kan kapa effekttoppar, stött elnätet så kallat Stödtjänst eller lagra producerad el till kvällen när solen inte skiner. Vi hjälper dig såklart att välja rätt batteri till rätt behov.

Fördelar med batterilager för företag

Batterilager är inte bara för privatpersoner. Företag kan också dra nytta av denna banbrytande teknologi för att förbättra sin energieffektivitet och hållbarhet. Låt oss utforska hur batterilagerlösningar kan gynna företag.

På ett grundläggande plan består ett batterilagersystem av batterier, växelriktare och en smartmätare. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att lagra och distribuera elektricitet. Växelriktaren fungerar som hjärnan i systemet, samordnar data från smartmätaren och beslutar om batteriet ska laddas eller laddas ur. Detta är kritiskt för att optimera energiflödet och effektivt utnyttja resurserna.

För företag är batterilager en kraftfull lösning för att effektivisera energiförbrukningen. Genom att lagra överskottsel när priset är lågt och använda den när elpriset är högre kan företag spara betydande pengar. Dessutom minskar beroendet av elnätet, vilket är särskilt viktigt under perioder med hög efterfrågan och därmed högre elpriser.

Batterilager ger också möjlighet att kapa effekttoppar, vilket kan vara avgörande för företag inom tung energikrävande industri. Genom att minska effekttopparna kan företag sänka sina elkostnader och förbättra sin energiövervakning och kontroll.

Ekonomiska och miljömässiga fördelar är kopplade till varandra. Genom att öka självförsörjningen minskar företag behovet av att importera el, vilket leder till minskad koldioxidutsläpp. Dessutom kan företag dra nytta av statliga incitament och stödåtgärder för att investera i batterilager.

För företag är det viktigt att ha en hållbarhetsstrategi. Batterilager kan vara en central del av denna strategi. Genom att ta kontroll över sin egen energiförbrukning, minska beroendet av icke-förnybara energikällor och sänka kostnaderna blir företag mer hållbara och miljövänliga.

Boka rådgivning

​​Vi stöttar dig som kund till en fin och god investering. Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan!