Batterilager med eller utan solceller

Batterilager med eller utan solceller för privatvillor upp till Megawatt storlek. Allt från Peak Shaving till Stödtjänster åt Svenska Kraftnät.

1.

2.

3.

Stödtjänster

Maximera energieffektiviteten med våra stödtjänster och minimera kostnader med smart energihantering. Läs mer om fördelarna med stödtjänst.

Peak Shaving

Ta bort dyra effekttoppar med vår Peak Shaving-lösning och minska dina elkostnader. Optimal energihantering för ekonomisk vinning.

El-Arbitrage

Maximera elinkomsten genom smart El-arbitrage – köp lågt och sälj högt. Optimera din energiförbrukning för bättre ekonomi och hållbarhet.

Batterilager för företag på västkusten

PowerShaper 2

Få den nödvändiga effekten utan att behöva uppgradera den gamla elnätsinfrastrukturen. Med Pixii PowerShaper2, en modulär batterilagringslösning, kan du optimera din energiförbrukning och dra fördel av ditt solenergisystem. Dess smarta funktioner, inklusive tidsförskjutning och peak shaving, minskar energikostnader.

Pixii Gateway ger fjärrövervakning och kontroll med komplett insyn i prestanda, historik och larm, medan MQTT- och Modbus-protokoll ger flexibilitet. Delta nu på flexibilitetsmarknaden och skapa nya intäktskällor.

Pixii Home

Pixii Home är här!

Pixii erbjuder en smart och snabbinstallerad batterilagringslösning. Den kopplas enkelt in elcentralen och kan användas för flera ändamål.

  • Stödtjänster FCR-D / FFR
  • Kapa effekttoppar
  • Elprisoptimering
  • Öka självkonsumtionen
Pixii Home batteri. Pixii Home batteri för privatpersoner och företag på västkusten. Pixii Home stödtjänst
Pixii Powerbase är ett batterilager i vitt för företag. Komplettera med stödtjänster som Varbergs Energi Flextjänst eller Checkwatt.

Power Base

Maximera flexibiliteten på energimarknaden med vår snabbimplementerade energilagringslösning. Skalbar och anpassningsbar, den robusta PowerBase erbjuder smarta tjänster som tidsförskjutning och effekttopparminskning, och är perfekt integrerad för maximal nytta av dina solpaneler. Delta i flexibilitetsmarknaden och skapa nya intäktskällor.

PowerShaper 2 Indoor

Få den nödvändiga energin utan att uppgradera din gamla elinfrastruktur. Pixii PowerShaper Indoor är ett modulärt batterilagersystem med smarta funktioner för at optimera energiförbrukningen och dra nytta av solpaneler.

Boka rådgivning för batterilager

​​Vi stöttar dig som kund till en fin och god investering. Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan!

Batterilager - Revolutionerande teknologi för energilagring

Batterilager har de senaste åren blivit en viktig del i övergången till förnybar energi och en mer hållbar framtid. Dessa system möjliggör lagring av elektricitet för framtida användning.

Vad är batterilager och hur fungerar de för energilagring?

Batterilager är installerade system som består av större batterier, inklusive hårdvara som kapsling, växelriktare och styrsystem. Dessa system varierar i storlek, men för en vanlig villa är de oftast inom området 5 till 20 kWh. Däremot kan större batterilager användas för flerfamiljshus, skolor och andra typer av fastigheter.

Batterilager är utformade för att tillhandahålla ström till byggnader under en begränsad tid, antingen helt eller delvis, istället för att hämta el från själva elnätet. De fungerar som backup-strömkällor som kan aktiveras när behovet uppstår. I vissa sällsynta fall kan batterilagret vara direkt kopplat till ett likströmsnät.

Batterilager kan användas med och utan solceller

Det intressanta med batterilager är att de inte enbart är begränsade till lagring av egenproducerad el. Även om många användare väljer att installera dessa system för att lagra energi från solceller, kan de faktiskt också användas för att lagra el från elnätet. Detta innebär att egen elproduktion inte är en absolut nödvändighet för att installera ett batterilager, även om det kan krävas för att få vissa ekonomiska bidrag.

En annan viktig aspekt av batterilager är dess förmåga att öka självförsörjningen i en fastighet. Genom att lagra el lokalt i batteriet kan användarna spara överskottsenergi från dagtid och använda den när solen inte längre lyser. Denna ökade självförsörjning ger inte bara en känsla av oberoende från det konventionella elnätet, utan hjälper också hushållen att spara pengar.

Vilka är de grundläggande komponenterna i ett batterilagersystem, och hur samverkar de?

Ett batterilagersystem är uppbyggt av flera centrala komponenter som samverkar för att effektivt lagra och distribuera el. Den viktigaste delen är själva batteriet, som fungerar som energilagret. Batterierna kommer i olika storlekar och kapaciteter och används för att lagra överskottsenergi från olika källor, inklusive solceller och vindkraftverk.

För att kunna omvandla och distribuera den lagrade elen krävs en växelriktare. Denna komponent är hjärnan i hela systemet och är ansvarig för att omvandla elen mellan likström och växelström. Detta möjliggör både lagring av el och användning i byggnaden.

För att övervaka och kontrollera energiflödet används en smartmätare. Den samlar in data om energiförbrukningen och produktionen och ger användaren insikt och kontroll över själva energibehovet. Denna information används av växelriktaren för att fatta beslut om hur batteriet bäst kan användas.

Växelriktaren bestämmer om batteriet ska laddas eller laddas ur och avgör var strömmen bör användas mest effektivt. Ska elen användas för att förse byggnaden med kraft eller säljas till elnätet? Systemet anpassar sig efter användarnas behov och arbetar för att maximera fastighetens självförsörjning.

Vanliga frågor och svar

Batterilager är fast installerade system med större batterier som kan lagra elektricitet för framtida användning. De fungerar som backup-strömkällor och kan aktiveras när behovet uppstår.
Ett batterilagersystem består av ett batteri, en växelriktare och en smartmätare.
Genom att lagra överskottsel i batteriet kan användare använda den när solen inte längre lyser, vilket minskar behovet av att importera el från det konventionella elnätet.
Ja, batterilager kan användas för att lagra el från elnätet, och de är inte enbart begränsade till lagring av egenproducerad el.
Växelriktaren är hjärnan i systemet och omvandlar elen mellan likström och växelström. Den bestämmer om batteriet ska laddas eller laddas ur och var strömmen bör användas mest effektivt i fastigheten.