Stödtjänst Svenska Kraftnät

VI erbjuder stödtjänst mot Svenska kraftnät där ni som kund “lånar” ut ert batteri
för frekvensreglering på svenska energinätet.

1.

2.

3.

Ekonomisk Vinning

Delta i stödtjänstmarknaden och få ersättning för att stötta elsystemet. Svenska kraftnät har köpt stödtjänstreserver för miljardbelopp, och behovet förväntas öka. Ett batteri kan vara återbetalt på cirka 1-2 år.

Energiflexibilitet

Energiflexibilitet: Använd ditt batteri för att kapa effekttoppar, minska huvudsäkringen, och maximera din egenanvändning av solel. Genom smarta styrningssystem kan du spara pengar och minimera störningar i elförsörjningen.

Miljömedvetenhet

Delta i den gröna omställningen genom att hjälpa till att balansera och stabilisera elnätet. Batterier kan fungera som reservkraft vid elavbrott, minska behovet av nätutbyggnad, och stötta lokala flexmarknader för förnybar energi.

Frekvensreglering med batterilager: En stödtjänst från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät erbjuder en stödtjänst för frekvensreglering, vilket är en viktig del av att upprätthålla stabiliteten i det svenska elnätet. Frekvensreglering handlar om att balansera produktionen och förbrukningen av el i realtid för att hålla elsystemets frekvens inom en snäv tolerans.

I denna stödtjänst agerar Svenska kraftnät som operatör och ansvarar för att säkerställa att frekvensen i elnätet hålls så nära den nominella frekvensen (50 Hz i Sverige) som möjligt. För att uppnå detta samarbetar Svenska kraftnät med olika aktörer, inklusive batterilageroperatörer.

Stabilisering av elnätet

Batterilager kan spela en viktig roll i frekvensreglering genom att snabbt ladda eller urladda för att justera produktionen och förbrukningen av el. När efterfrågan överstiger produktionen, kan batterilager snabbt leverera el till nätet och höja frekvensen. Å andra sidan, när produktionen överstiger efterfrågan, kan batterilager ta emot och lagra överskottsel, vilket sänker frekvensen.

Svenska kraftnäts stödtjänst för frekvensreglering

Som en del av Svenska kraftnäts stödtjänst för frekvensreglering kan batterilageroperatörer ansluta sina system till Svenska kraftnäts styrsystem. Genom att övervaka och kontrollera batterilagren kan Svenska kraftnät använda dem för att snabbt reagera på förändringar i efterfrågan och produktion och bibehålla frekvensstabiliteten.

Stödtjänster & frekvensreglering

Denna stödtjänst möjliggör inte bara effektiv frekvensreglering utan ger också batterilageroperatörer möjlighet att generera intäkter genom att delta i marknaden för frekvensregleringstjänster.
Det är viktigt att notera att detaljerna och specifika krav för Svenska kraftnäts stödtjänst för frekvensreglering kan variera och det rekommenderas att kontakta Svenska kraftnät direkt för att få exakta uppgifter och delta i programmet.

Frekvensreglering med batterilager: En stödtjänst från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät erbjuder en stödtjänst för frekvensreglering, vilket är en viktig del av att upprätthålla stabiliteten i det svenska elnätet. Frekvensreglering handlar om att balansera produktionen och förbrukningen av el i realtid för att hålla elsystemets frekvens inom en snäv tolerans.

I denna stödtjänst agerar Svenska kraftnät som operatör och ansvarar för att säkerställa att frekvensen i elnätet hålls så nära den nominella frekvensen (50 Hz i Sverige) som möjligt. För att uppnå detta samarbetar Svenska kraftnät med olika aktörer, inklusive batterilageroperatörer.

Stabilisering av elnätet

Batterilager kan spela en viktig roll i frekvensreglering genom att snabbt ladda eller urladda för att justera produktionen och förbrukningen av el. När efterfrågan överstiger produktionen, kan batterilager snabbt leverera el till nätet och höja frekvensen. Å andra sidan, när produktionen överstiger efterfrågan, kan batterilager ta emot och lagra överskottsel, vilket sänker frekvensen.

Som en del av Svenska kraftnäts stödtjänst för frekvensreglering kan batterilageroperatörer ansluta sina system till Svenska kraftnäts styrsystem. Genom att övervaka och kontrollera batterilagren kan Svenska kraftnät använda dem för att snabbt reagera på förändringar i efterfrågan och produktion och bibehålla frekvensstabiliteten.

Svenska kraftnäts stödtjänst för frekvensreglering

Denna stödtjänst möjliggör inte bara effektiv frekvensreglering utan ger också batterilageroperatörer möjlighet att generera intäkter genom att delta i marknaden för frekvensregleringstjänster.

Stödtjänster & frekvensreglering

Det är viktigt att notera att detaljerna och specifika krav för Svenska kraftnäts stödtjänst för frekvensreglering kan variera och det rekommenderas att kontakta Svenska kraftnät direkt för att få exakta uppgifter och delta i programmet.

Boka rådgivning

​​Vi stöttar dig som kund till en fin och god investering. Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan!

Mer om stödtjänster

Stödtjänster för Elnätet: Din Nyckel till En Hållbar Framtid

Världen står inför stora utmaningar när det gäller att möta energibehovet och samtidigt minska vår påverkan på miljön. Svenska kraftnät är i framkant när det gäller att använda innovativa lösningar för att säkerställa en stabil elförsörjning och driva den gröna omställningen. Ett centralt element i detta arbete är användningen av stödtjänster, och du som batteriägare har möjligheten att vara en del av den här revolutionerande förändringen och dra nytta av dess fördelar.

Svenska kraftnät och Stödtjänster:
Svenska kraftnät har implementerat ett smart och effektivt system för att säkerställa en stabil elförsörjning. De använder olika reserver som upphandlas via budgivning på balansmarknaderna. Dessa reserver hjälper till att balansera och stabilisera elnätet. En viktig del av denna process är användningen av stödtjänster för att möta olika behov i kraftsystemet.

Frekvensåterställningsreserver (FRR): Dessa reserver är avgörande för att upprätthålla en konstant frekvens i elnätet. Svenska kraftnät erbjuder två olika produkter inom detta område, en automatisk (aFRR) och en manuell (mFRR) variant. Dessa reserver hjälper till att reagera snabbt på eventuella avvikelser i frekvensen och återställa den till det normala.

Frekvenshållningsreserver (FCR): Dessa reserver används för att stabilisera frekvensen vid både normal drift (FCR-N) och vid störningar (FCR-D). De spelar en viktig roll i att hantera variationer i produktion och förbrukning, och de är avgörande för att säkerställa en pålitlig elförsörjning.

Varför Batterier är Avgörande

Batterier är en nyckelkomponent i stödtjänster för elnätet. De har förmågan att lagra och frigöra energi vid behov, vilket gör dem utmärkta för att hjälpa till att balansera elnätet. Här är några av de fördelar som batterier erbjuder:

  • Reservkraft vid avbrott: Batterier kan fungera som reservkraft vid oförutsedda avbrott i kraftproduktionen. När strömmen går kan batteriet snabbt aktiveras för att säkerställa en oavbruten elförsörjning, vilket minimerar störningar och håller samhället igång.
  • Kapa effekttoppar: Genom att använda batterier kan man minska de högsta effekttopparna som uppstår när tunga laster används. Detta kan bidra till att sänka kostnaderna och undvika påföljder för hög effektanvändning.
  • Ökad egenanvändning av solel: För de som har solceller erbjuder batterier möjligheten att lagra överskottsel och använda den när solen inte skiner. Detta kan både spara pengar och minska belastningen på elnätet.
  • Arbitrage på elhandel: Genom att använda batterier kan du dra nytta av variationerna i elpriser. Du kan ladda batteriet när elen är billig och använda det som en strömkälla när elen är dyr, vilket kan minska dina elkostnader.
  • Flexmarknader: Batterier kan även användas för att stötta det lokala elnätet genom lokala flexmarknader. Detta kan avlasta elnätet och bidra till en mer hållbar energianvändning.

Solliv – Din Partner för Stödtjänster

Solliv erbjuder en helhetslösning som gör det enkelt för batteriägare att delta i stödtjänstmarknaden och stötta elnätet. Med vårt smarta styrsystem kan ditt batteri automatiskt bidra till elnätets stabilitet och erbjuda dess effekt som stödtjänst för frekvensreglering till Svenska kraftnät.

Ekonomin i detta är också lockande. Med de aktuella ersättningarna kan ett batteri vara återbetalat på så lite som 1-2 år. Så, inte bara är du med och bidrar till ett mer pålitligt elsystem, utan du får också ekonomisk fördel av det.

Din Roll i Framtidens Energi

Att vara en del av stödtjänster för elnätet är att vara en pionjär i framtidens energilösningar. Du hjälper till att skapa ett mer hållbart och pålitligt elsystem samtidigt som du tar kontroll över din egen energikonsumtion och kostnader.

Så var med och förändra framtiden – bli en del av Stödtjänster och stötta en grön och hållbar energiomställning. Ta kontakt med Solliv idag och låt oss hjälpa dig att dra nytta av de många fördelarna med stödtjänster för elnätet. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en bättre framtid för oss alla.

Vanliga frågor och svar

Syftet med att använda stödtjänster för elnätet är att säkerställa en stabil elförsörjning och bidra till den gröna omställningen genom att balansera och stabilisera elnätet.

Batterier kan fungera som reservkraft vid avbrott, hjälpa till att minska effekttoppar, öka egenanvändningen av solel, möjliggöra arbitrage på elhandel, och stötta lokala flexmarknader.
Solliv.se erbjuder en helhetslösning med ett smart styrsystem som gör det enkelt för batteriägare att automatiskt bidra till elnätets stabilitet och erbjuda batteriets effekt som stödtjänst för frekvensreglering till Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät erbjuder stödtjänster som inkluderar frekvensåterställningsreserver (FRR) och frekvenshållningsreserver (FCR) för både normal drift och störningar i kraftsystemet.
Med de aktuella ersättningarna som betalas för stödtjänsten kan ett batteri vara återbetalat på så lite som 1-2 år, vilket innebär att deltagare får ekonomisk fördel av att vara en del av stödtjänstmarknaden.