Solliv Sverige - din solcellsleverantör i Helsingborg

Vi förser både privatpersoner och företag med högkvalitativa och hållbara solcellslösningar!

Bidra till ett mer hållbart Helsingborg genom att investera i solceller

Solceller utgör en nyckel för Helsingborgs framtid, erbjuda boende ekonomiska besparingar och miljöfördelar. Genom att omvandla solens energi till elektricitet kan invånarna i Helsingborg minska sitt beroende av traditionella energikällor och sänka elkostnaderna över tid. Denna investering stärker inte bara den personliga ekonomin utan ger också ett viktigt bidrag till staden och dess hållbarhetsmål. 

Solceller främjar en grönare och mer miljövänlig livsstil, och i en stad som Helsingborg, med sitt solrika klimat, är solenergi en överkomlig och effektiv lösning. Genom att välja solceller investerar boende i Helsingborg i en hållbar och ljus framtid, där ekonomiska fördelar sammanflätas med ansvar för miljön.

Varför investera i solceller?

1.

2.

3.

Betalar sig självt

Fördelarna med att investera i solceller är tydliga, inte minst rent ekonomiskt. En investering på cirka 100 000 kr ger en nettobesparing på 7 500 kr per år genom minskad elkostnad och avkastning från såld el tillbaka till elnätet. Tänk dig att ha en egen elproduktion på taket som minskar din elförbrukning. Det är både hållbart för miljön och för din plånbok.

Höjer värdet på huset

Många lockas av en grön livsstil när de söker bostad. Solceller på taket sänker driftskostnaderna och höjer huspriserna med i genomsnitt 135 000 kronor vid försäljning. En attraktiv investering för dig som söker hållbara boendealternativ i Helsingborgsområdet.

Lönar sig inte att vänta

Solcellsinvesteringar har ökat markant i pris de senaste två åren, främst på grund av påverkan från pandemin och global råvarubrist. Det ökade intresset beror även på stigande elpriser. De kunder som tvekade för två år sedan ångrar sig nu verkligen. Framtidsutsikterna ser ut att bli mer utmanande, och investeringen visar sig vara lönsam här och nu.

Boka rådgivning för solceller

​​Vi stöttar dig som kund till en fin och god investering. Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan!

Investera i solceller som privatperson i Helsingborg

Solceller för privatpersoner har ökat i popularitet bland de som strävar efter att minska sina elkostnader, öka sin självförsörjning och minska sin klimatpåverkan. Men på ekonomisk nivå kan investeringen i solceller också innebära en märkbar besparingar över tid! Genom att generera din egen elektricitet minskar du behovet av att köpa el från elnätet, vilket blir särskilt fördelaktigt när elpriserna stiger. Solceller har därmed blivit en attraktiv och hållbar lösning för privatpersoner i Helsingborg som strävar efter både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

solceller på ett garage
solcellspaneler på ett företag

Hur företag gynnas av solceller i Helsingborg

För företag i Helsingborg är solceller både en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig investering, inte minst i Helsingborg. Solceller möjliggör minskade elkostnader över året och ökar självförsörjningsgraden, vilket ger en stabil ekonomi. Genom att generera din egen el minskar du ditt företags beroende av det traditionella elnätet, vilket kan vara en stor fördel för verksamheter med hög elförbrukning. Solceller utgör därmed en fördelaktig och hållbar investering för företag som strävar efter ekonomisk stabilitet och minskad påverkan på det konventionella elnätet.

Solceller för lantbruk

Inom jordbruket i Helsingborg kan solceller spela en betydelsefull roll för att reducera elkostnader på ett hållbart sätt. Precis som företag kan jordbruksverksamheter dra nytta av den ekonomiska fördelen med minskade elkostnader och ökad självförsörjning. Många lantbruk i Helsingborg kräver betydande energi för belysning, värmesystem och mekaniserad jordbruksutrustning. Solceller utgör en pålitlig energikälla som effektivt minskar dessa kostnader och bidrar därmed till en mer hållbar och ekonomiskt gynnsam lösning för lantbrukare.

solceller närbild