Helhetsleverantör av solceller i Lund

Vill du skaffa solceller till ditt hus eller företag? Då finns Solliv Sverige här för dig!

Solliv är din helhetsleverantör av solceller i Lund

Valet att skaffa solceller är en strategisk investering som gynnar både dig som privatperson och företag. Ta till vara på solens naturliga strålar under soliga dagar och generera egen förnybar energi ocht minska elkostnaderna. För privatpersoner innebär detta långsiktig ekonomisk vinning och minskad miljöpåverkan, medan företag kan lyfta fram en grönare image utåt och förbättra energieffektiviteten.

Solliv Sverige erbjuder skräddarsydda solcellslösningar till dig som bor i Lund med omnejd. Ta det gröna steget och dra nytta av solens kraft för en framtid med lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Varför solceller?

1.

2.

3.

Betalar sig självt

Fördelarna med att investera i solceller är tydliga, inte minst rent ekonomiskt. En investering på cirka 100 000 kr ger en nettobesparing på 7 500 kr per år genom minskad elkostnad och avkastning från såld el tillbaka till elnätet. Tänk dig att ha en egen elproduktion på taket som minskar din elförbrukning. Det är både hållbart för miljön och för din plånbok.

Höjer värdet på huset

Många lockas av en grön livsstil när de söker bostad. Solceller på taket sänker driftskostnaderna och höjer huspriserna med i genomsnitt 135 000 kronor vid försäljning. En attraktiv investering för dig som söker hållbara boendealternativ.

Lönar sig inte att vänta

Solcellsinvesteringar har ökat markant i pris de senaste två åren, främst på grund av påverkan från pandemin och global råvarubrist. Det ökade intresset beror även på stigande elpriser. De kunder som tvekade för två år sedan ångrar sig nu verkligen. Framtidsutsikterna ser ut att bli mer utmanande, och investeringen visar sig vara lönsam här och nu.

Kontakta oss

​​Vi stöttar dig som kund till en fin och god investering. Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan!

Solceller för hushållet

Solceller för hushåll i Lund är en hållbar lösning som omvandlar solenergi till elektricitet. Dessa paneler installeras vanligtvis på taket och fångar upp solens strålar, vilket minskar beroendet av konventionell el och sänker elkostnaderna över tid. Utöver ekonomiska fördelar minskar användningen av solceller också koldioxidutsläpp och främjar en miljövänlig livsstil för invånarna i Lund. Dessutom är solenergi en förnybar resurs, vilket bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen. Investeringen i solceller för hemmet är inte bara ekonomiskt klok, utan också ett steg mot en grönare framtid.

solceller på ett garage
solcellspaneler på ett företag

Hur företag gynnas av solceller

Solceller för företag i Lund är en strategisk investering för en hållbar och kostnadseffektiv energiframtid. Genom att installera solpaneler på företagets tak kan man utnyttja solenergi för att generera elektricitet och minska beroendet av traditionell el. Denna gröna omställning inte bara sänker företagets energikostnader på lång sikt utan minskar också den ekologiska fotavtrycket och stärker företagets hållbarhetsprofil.