Avdrag för grön teknik 2024

Nu är allt klart hur avdraget för grön teknik kommer se ut under 2024 och glädjande nog blir det nu ännu mer fördelaktigt för privatpersoner att investera i solceller.

Vi listar nedan lite viktig fakta kring avdraget för grön teknik.

Avdraget fungerar som ett ROT-avdrag men är ett eget avdrag

Det kan låta rörigt men avdraget för grön teknik fungerar ungefär som ett ROT-avdrag, men är det inte. Det är två separata avdrag som man som konsument har möjlighet att göra.

Endast kompletta solcellsanläggningar är berättigade avdrag

Enda möjligheten att få ta del av avdraget för grön teknik är att köpa en komplett solcellsanläggning, inklusive montage. Det är alltså inte möjligt att göra någon del av arbetet själv eller köpa material separat om man vill ha möjlighet att ta del av avdraget.

Avdraget för grön teknik är nu 50% respektive 20%

Avdraget för grön teknik bibehåller sin nivå på 20%. Avdraget för laddning och lagring, det vill säga solcellsanläggningar som säljs med en växelriktare som klarar av att hantera ett batteri tillsammans med just ett batteri, är oförändrat mot tidigare. Det avdraget ligger på 50% av totalsumman där växelriktaren, batteriet, samt montaget av dessa ingår under denna avdragspost. 

För övrigt material och arbete i en solcellsanläggning med batteri. Samt solcellsanläggningar utan batteri. Gäller från den första januari 2023 ett avdrag på 20% jämfört med tidigare 15%.

Precis som tidigare kommer kunder se priset efter avdrag för grön teknik direkt på sin offert och faktura. Solliv hjälper alltid kunden med att ansöka om avdraget för grön teknik mot Skatteverket. Noterbart att kunden är ansvarig för att det skattemässiga utrymmet för avdraget finns.

Noterbart att även om avdragen är på 50% respektive 20% så är de i praktiken istället 48,5% respektive 19,4%. Detta för att en schablon om 97% av totalsumman är berättigad avdraget medan 3% inte är berättigat avdrag. Detta räknas givetvis fram automatiskt på offerten respektive fakturan av oss på Solliv.

Maximalt avdrag för grön teknik är precis som tidigare 50 000 kronor per person och år. Ett samboende par där båda är registrerade ägare av fastigheten kan alltså få max 100 000 kronor i avdrag.

Avdraget för grön teknik gäller även nybyggda hus

Förutsättningen för att få göra avdrag för grön teknik är att du betalat tillräckligt mycket skatt och att du äger fastigheten där solcellerna ska monteras. Det spelar ingen roll hur gammalt eller nytt huset är.

I sammanhanget är det viktigt att notera att det endast är möjligt att göra avdraget om man äger fastigheten där solcellerna ska monteras. Vill man kunna ta del av maximalt avdrag för två personer, det vill säga två gånger 50 000 kronor, måste båda personerna vara registrerade ägare av fastigheten.

Är du ensam ägare av fastigheten blir ditt maximala avdrag 50 000 kronor. Detta kan göra att kostnaden för att installera solceller blir högre om man äger sin fastighet ensam.

Vill du läsa mer om detta? Skatteverket har en hel del information på sin hemsida och de har också oftast möjlighet att svara på hur just ditt utrymme för att göra avdrag ser ut.

Boka rådgivning

​​Vi stöttar dig som kund till en fin och god investering. Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan!